ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 6


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 6 ยินดีต้อนรับทุกท่าน


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

7

เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ นายสุรพล สนธยานนท์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๖ และนายพัลลภ เลิศชนะเรืองฤทธิ์  เลขานุการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๖ เข้าร่วมประชุมหารือข้อราชการในการประชุมคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค ๖ ครั้งที่  ๕/๒๕๖๐  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่  ๒๑ – ๒๒  กันยายน  ๒๕๖๐ โดยมี  นายทัศน์พงษ์  เหล่ารักวงศ์  อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖  เป็นประธานการประชุม ณ โรงแรมท๊อปแลนด์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
อ่านข่าว