ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 6 ยินดีต้อนรับทุกท่าน

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๖ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย รอบคัดเลือกระดับภูมิภาค เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๖  เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย  รอบคัดเลือกระดับภูมิภาค  เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐


เอกสารแนบ