ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 6 ยินดีต้อนรับทุกท่าน

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๖ จัดโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ หลักสูตร “ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติราชการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ”

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๖  จัดโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  หลักสูตร  “ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย  กฎ  และระเบียบที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติราชการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ”


เอกสารแนบ