ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 6 ยินดีต้อนรับทุกท่าน

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๖ เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ เพื่อเตรียมความพร้อมต่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งภาคบังคับคดีที่แก้ไขใหม่ โดยวิธีการประชุมทางไกลผ่านจอภาพและรับชมการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง (Streaming)

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๖ เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ                   เพื่อเตรียมความพร้อมต่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งภาคบังคับคดีที่แก้ไขใหม่ โดยวิธีการประชุมทางไกลผ่านจอภาพและรับชมการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง (Streaming)


เอกสารแนบ