ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 6 ยินดีต้อนรับทุกท่าน

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๖ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙” ซึ่งจัดโดย ชมรมทนายความแม่สอด เพื่อสิทธิมนุษยชนชายแดน และมูลนิธิสุวรรณนิมิต

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๖  เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ  “พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ  พ.ศ. ๒๕๕๙”  ซึ่งจัดโดย  ชมรมทนายความแม่สอด เพื่อสิทธิมนุษยชนชายแดน  และมูลนิธิสุวรรณนิมิต


เอกสารแนบ