ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 6 ยินดีต้อนรับทุกท่าน

เลขานุการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๖ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ การกระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ และวิธีพิจารณาในชั้นศาลเกี่ยวกับคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ

เลขานุการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๖  เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ  การกระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ   และวิธีพิจารณาในชั้นศาลเกี่ยวกับคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
เมื่อวันที่  ๖ กันยายน ๒๕๖๐  นายสุรพล สนธยานนท์  อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๖  อนุญาตให้  นายพัลลภ  เลิศชนะเรืองฤทธิ์  เลขานุการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๖  เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการอบรม เรื่อง การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ให้แก่ ผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัยซึ่งสำนักงานป.ป.ช.ประจำจังหวัดสุโขทัยเป็นผู้จัด ในหัวข้อ การกระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ และวิธีพิจารณาในชั้นศาลเกี่ยวกับคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ  ณ ห้องประชุมฟังก์ชั่นรูม ๑ - ๒ โรงแรมสุโขทัย เทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย