ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 6 ยินดีต้อนรับทุกท่าน

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๖ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๖  ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  ๘๖  พรรษา  ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๖๑
          เมื่อวันที่  ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๖๑  นายบดินทร์  ตรีรานุรัตน์  อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๖  มอบหมายให้  นายพัลลภ  เลิศชนะเรืองฤทธิ์  เลขานุการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๖ และข้าราชการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๖  ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  ๘๖  พรรษา ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๖๑  โดยมี นายภัคพงศ์  ทวิพัฒน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี  ณ ห้องคอนเวนชั่น  ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง  วังจันทน์  ริเวอร์วิว  อำเภอเมืองพิษณุโลก  จังหวัดพิษณุโลก


เอกสารแนบ