ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 6 ยินดีต้อนรับทุกท่าน

ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างจ้างเหมารักษาความสะอาดที่ทำการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 6 ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างจ้างเหมารักษาความสะอาดที่ทำการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 6 ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


เอกสารแนบ