ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 6 ยินดีต้อนรับทุกท่าน

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๖ ร่วมทำกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๖  ร่วมทำกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"
เมื่อวันเสาร์ที่  ๘  กันยายน  ๒๕๖๑  นายบดินทร์  ตรีรานุรัตน์  อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๖  พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา  ข้าราชการและลูกจ้างศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๖ ได้ร่วมทำกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยได้ร่วมกันปลูกและขยายพันธุ์ต้นรวงผึ้ง ณ บริเวณหน้าอาคารศาลจังหวัดพิษณุโลก และร่วมกันทำกิจกรรม  Big  Cleaning  Day  โดยทำความสะอาดถนนด้านหน้าและบริเวณโดยรอบอาคารศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๖  ณ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๖  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองพิษณุโลก  จังหวัดพิษณุโลก


เอกสารแนบ