ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 6 ยินดีต้อนรับทุกท่าน

คณะผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๖ ผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ศาลให้การต้อนรับอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๖ รองอธิบดีฯ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะ และข้าราชการศาลยุติธรรม เนื่องในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งใหม่ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561

คณะผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๖ ผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ศาลให้การต้อนรับอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๖ รองอธิบดีฯ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะ และข้าราชการศาลยุติธรรม เนื่องในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งใหม่ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561
เมื่อวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๑  นายสุพัฒน์  พงษ์ทัดศิริกุล  อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๖  นายกอบเดช  วรสิงห์  รองอธิบดี
ผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๖  นายเกรียงศักดิ์  ผ่องโสภณ  นายบัณฑิต  ถึงลาภ  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๖  และนางสาวกัญญ์รินท์  อุชุวิจารณ์  เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการพิเศษ  สักการะอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์  บริเวณด้านหน้าอาคารศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๖ เนื่องในโอกาสเดินทางมาดำรงตำแหน่งใหม่
ณ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 6 โดยมี นายเสนีย์  ไชยวุฒิ  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๖  คณะ
ผู้พิพากษา ผู้อำนวยการฯ  และเจ้าหน้าที่ศาลให้การต้อนรับ  จากนั้นอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 6 รองอธิบดีผู้พิพากษา
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 6  พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 6 ได้เดินทางไปกราบสักการะพระพุทธ
ชินราช ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  และศาลหลักเมือง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดพิษณุโลก  เพื่อความเป็นสิริมงคล


เอกสารแนบ