ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 6 ยินดีต้อนรับทุกท่าน

อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๖ ให้การต้อนรับผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพิษณุโลกและคณะ ที่เข้าเยี่ยมคารวะเนื่องในโอกาสเดินทางมาดำรงตำแหน่งใหม่ เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑

อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๖ ให้การต้อนรับผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพิษณุโลกและคณะ ที่เข้าเยี่ยมคารวะเนื่องในโอกาสเดินทางมาดำรงตำแหน่งใหม่ เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม  ๒๕๖๑ นายสุพัฒน์  พงษ์ทัดศิริกุล อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค๖ ให้การต้อนรับ นายปกครอง  เปรมดิษฐกุล  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา  และข้าราชการศาลจังหวัดพิษณุโลก  ที่เข้าเยี่ยมคารวะอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๖ เนื่องในโอกาสที่ย้ายมารับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องประชุมศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๖  ถนนวังจันทน์  อำเภอเมืองพิษณุโลก  จังหวัดพิษณุโลก


เอกสารแนบ