ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 6 ยินดีต้อนรับทุกท่าน

อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๖ ให้การต้อนรับ นางจิตรภาณี นราวีรวุฒิ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพิษณุโลกพร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา และข้าราชการศาลแขวงพิษณุโลก ที่เข้าเยี่ยมคารวะ

อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๖  ให้การต้อนรับ  นางจิตรภาณี  นราวีรวุฒิ  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพิษณุโลกพร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา  และข้าราชการศาลแขวงพิษณุโลก  ที่เข้าเยี่ยมคารวะ
เมื่อวันที่  ๓  ตุลาคม  ๒๕๖๑ นายสุพัฒน์  พงษ์ทัดศิริกุล  อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๖ ให้การต้อนรับ  นางจิตรภาณี  นราวีรวุฒิ  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพิษณุโลกพร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา  และข้าราชการศาลแขวงพิษณุโลก  ที่เข้าเยี่ยมคารวะอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๖ เนื่องในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ ณ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๖  ถนนวังจันทน์  อำเภอเมืองพิษณุโลก  จังหวัดพิษณุโลก


เอกสารแนบ