ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 6 ยินดีต้อนรับทุกท่าน

อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๖ ให้การต้อนรับ นางขวัญหล้า เพชรทอง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ และผู้ประนีประนอมประจำศาล ที่เข้าเยี่ยมคารวะ

อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๖  ให้การต้อนรับ  นางขวัญหล้า  เพชรทอง  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา  ผู้พิพากษาสมทบ  และผู้ประนีประนอมประจำศาล  ที่เข้าเยี่ยมคารวะ
เมื่อวันที่  ๒  ตุลาคม  ๒๕๖๑  นายสุพัฒน์  พงษ์ทัดศิริกุล อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๖ ให้การต้อนรับนางขวัญหล้า  เพชรทอง  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา  ผู้พิพากษาสมทบ  และผู้ประนีประนอมประจำศาล  ที่เข้าเยี่ยมคารวะอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๖ เนื่องในโอกาสที่ย้ายมารับตำแหน่งใหม่  ณ ห้องประชุมศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
ภาค ๖  ถนนวังจันทน์  อำเภอเมืองพิษณุโลก  จังหวัดพิษณุโลก


เอกสารแนบ