ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 6 ยินดีต้อนรับทุกท่าน

อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๖ และคณะผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๖ เข้าคารวะอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑

อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๖  และคณะผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๖  เข้าคารวะอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖  เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑
เมื่อวันที่  ๙  ตุลาคม  ๒๕๖๑  นายสุพัฒน์  พงษ์ทัดศิริกุล  อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๖  พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๖ เข้าเยี่ยมคารวะ นางวิไล  จิวังกูร  อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖ เนื่องในโอกาสมารับตำแหน่งใหม่ ณ สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖  ถนนวังจันทน์  อำเภอเมืองพิษณุโลก  จังหวัดพิษณุโลกเ


เอกสารแนบ